• II PRZODOWNIK W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH             4 konk.  891,14 pkt.